dimarts, 18 de setembre de 2018

CONTRA LA TISORADA: no a la retallada del nostre estat del benestar.Cal defensar una altra manera de sortir de la crisi , perquè no ho paguem els treballadors i treballadores. L’educació a Catalunya ja ve  patint la retallada en despesa pública des de fa mesos i ara, amb les noves mesures anunciades pel Govern Central ,s’agreujarà la situació?
Des de fa temps venim denunciant la manca d’inversió suficient en educació. D’un temps cap aquí a la manca d’inversió _ despesa social_ a Catalunya s’hi suma l’aplicació d’una política restrictiva que s’ha traduït amb un retrocés en la dotació de recursos que compromet la prestació d’un servei en termes de qualitat i d’equitat. La llista de greuges acumulats és llarga: retallades de plantilles de professorat, massificació a les aules, substitucions no cobertes, tancament de grups de batxillerat en barris desafavorits, disminució de professionals en els centres -vetlladores, tècniques d’integració social, mediadors/es, traductors/es, etc.-, disminució de la plantilla dels serveis educatius (equips d’assessorament pedagògic, centres de recursos), disminució d’aules de d’acollida, i places públiques insuficients de cicles formatius, d’educació de persones adultes i de llars d’infants.
Paral•lelament el Departament d’Educació s’ha proposat desplegar la LEC començant per uns decrets d’Autonomia i Direcció de centres públics que introdueixen com hem explicat abastament en els butlletins 332 i 347 modificacions importants en la organització dels centres i en les condicions de treball del professorat i altre personal educatiu sense haver portat a terme una vertadera negociació amb els representants sindicals. Una nova normativa que portarà a una forta desregulació de les relacions laborals i per tant a la indefensió per part d’uns i a una innecessària complicació de la tasca directiva dels centres públics. La gestió participativa es veu compromesa en un intent d’introduir pràctiques pròpies de l’empresa privada en una institució pública.
Per totes aquestes raons vam convocar la vaga del 17 de març i vam continuar amb una plataforma d’accions conjuntes que havien de culminar amb una altra jornada de vaga pel dia 18 de maig i una manifestació social , a la que hem de sumar pares i mares, pel proper dia 29 de maig, perquè hem de mostrar un cop més que no admetem més RETALLADES i encara menys quan aquestes afecten a aquells que menys tenen. NO és veritat que el sector públic està sobre dotat , com ens volen fer creure a vegades; els serveis de l’estat del benestar estan poc desenvolupats a Catalunya i a Espanya , de la qual cosa les élites polítiques no en pateixen ja que utilitzen predominantment els serveis privats.
La justificació d’aquesta política_ ens confirma el Conseller_ és deguda a la crisi econòmica que patim. Constatem doncs que els efectes de la crisi recauen en els treballadors i treballadores i els seus drets. En aquest escenari estàvem quan el 12 de maig el Govern Central anunciava el paquet de mesures per reduir la despesa pública, entre les quals la retallada retributiva dels empleats públics i la de la inversió que de ben segur recaurà en els sector educatiu.
Al cap de dos dies el Conseller Maragall ens convocava als representants sindicals en un intent de preparar un escenari en el que govern i sindicats assumíssim de forma compartida les retallades. Al Govern de l’Estat i al de la Generalitat li hem de fer arribar el nostre posicionament que no és altre que creiem que s’equivoquen fent pagar la crisi econòmica als empleats públics i que hi ha altres maneres de fer política molt més justes i equitatives a més de molt més eficaces. UGT considera que és erroni anteposar la lluita contra el dèficit al creixement econòmic, i considera que els països europeus haurien adaptar el Pla d'Estabilitat i Creixement, de comú acord, per ajustar-se a les situacions de crisi. Així mateix, el sindicat
planteja altres alternatives a la retallada de la despesa pública, i és actuar per la via dels
ingressos, d'acord amb criteris d'equitat i progressivitat. En aquest sentit, advoca per la recuperació de l'Impost de Patrimoni, la reactivació de l'Impost de Successions, l'increment de l'IRPF per a les rendes més altes, l'augment de l'IVA als béns de luxe i el reforçament de la lluita contra el frau fiscal, entre altres.
Per a FETE-UGT les mesures extraordinàries recollides en el real decret 8/2010 de 20 de maig són injustes, contraproduents i clarament ineficaces. Injustes perquè recauen sobre les rendes dels treballadors, els pensionistes i les persones dependents; contraproduents perquè no solucionarà els problemes que tenim. És més s'alentirà el creixement econòmic (el Govern ja admet que creixerem mitjà punt menys del estimat) i s'agreujarà l'atur; i ineficaços perquè aquests retalls no donaran satisfacció als mercats, que no cessaran en la seva petició de noves retallades.
I a tot això hem d’afegir que es tracta d’una ruptura dels acords sindicals signats el passat setembre en el que les organitzacions sindicals presents a la mesa general de les administracions públiques ja havíem fet un esforç admeten una puja salarial del 0’3 %. Davant la nova situació , UGT convoca vaga general en el conjunt de l’estat i per tots els empleats públics.
FETE-UGT plantegem a la resta dels sindicats de l’ensenyament a Catalunya la necessitat de traslladar la jornada de vaga dels dia 18 a la jornada de vaga dels empleats públics , ara fixada pel dia 8 de juny. Per tant entenem que hem de sortir al carrer a rebutjar unes mesures antisocials , que menyspreen ales persones treballadores del sector públic i que redueixen la despesa pública en aquells serveis essencials com són l’educació, la sanitat, la seguretat o la dependència.
El sector del professorat i altres professionals de l’educació haurem de fer sentir la nostra veu a les mobilitzacions unitàries a Catalunya. Ara més que mai. La força la tenim nosaltres!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada