dimarts, 18 de setembre de 2018

LOMCE, LA MEMÒRIA ECONÒMICA


En la darrera setmana s’ha conegut la memòria econòmica de la LOMCE.

Pel nostre sindicat aquesta no s'ajusta a les necessitats reals del sistema educatiu.


La reforma educativa que vol implantar el PP és innecessària i no resoldrà els problemes del sistema. Per això considerem que el cost associat (més de 408 milions de euros) a mesures concretes referides a l'avançament d'elecció de matèries de tercer curs d'ESO i el caràcter orientatiu del quart curs, a la implantació de la FP Bàsica, a la realització de les proves d'avaluació externes (revàlides), a les proves de admissió de cicles formatius de FP i l'expedició de títols de FP Bàsica i certificats d'escolarització d'ESO, suposa una despesa que bé podria haver-se invertit en programes de suport i reforç, recursos i plantilles adequades per aconseguir reduir els índexs d'abandonament i fracàs escolar dels nostres estudiants.


El Ministeri d'Educació fa estimacions partint de la situació de deteriorament que viu l'educació pública derivada de els brutals retallades que s'estan produint en els centres
educatius.
Amb les dades que apareixen, queda clar que amb aquesta memòria no es pretén un increment de la inversió en educació com aconsellen tots els organismes internacionals. Espanya està lluny d'assolir el 6,1% PIB dels països del nostre entorn.

La memòria no contempla cost addicional per als Programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment del segon curs d'ESO, ja que es pretén costejar amb els pressupostos actuals referits a l'actual Diversificació Curricular. FETE-UGT ja considera insuficient la partida pressupostària destinada tant a aquests programes, com als de atenció individualitzada, reforços, desdoblaments, que estan desapareixent.
No és comprensible la modificació d'un Programa que està donant bons resultats, per un altre diferent del que es desconeix, d'entrada, el cost econòmic que necessàriament suposarà la seva implantació.
D'altra banda, la compactació de l'ensenyament de Batxillerat no suposa una reducció de costos, com així indica el document, sinó la reducció de la seva flexibilitat que es traduirà en la disminució de plantilles, increment de ràtios, centres d'especialització, ... a més de suposar traves per a l'alumnat.
El govern estableix que els costos de consolidació del sistema educatiu des del final de la implantació fins al 2020 aniran a càrrec de les comunitats Autònomes.
Pel que fa a l'apartat referit a l’impacta sobre el professorat dels centres públics, FETE-UGT denuncia la vulneració de drets referits als cossos i especialitats dels docents, ja que obre la porta a canvis substancials en les condicions sociolaborals dels mateixos.

La suposada autonomia que la LOMCE atorga als centres pretén establir el tipus d'especialista docent necessari per a la impartició de matèries concretes.
La memòria defineix els perfils docents per a noves assignatures que introdueix la LOMCE en els cursos d'ESO, FP i Batxillerat. A més, la llei confereix a les administracions educatives àmplia capacitat per dissenyar centres d' especialització curricular, que incidirà profundament en els recursos humans dels mateixos.
FETE-UGT torna a insistir en la retirada de la llei, i per tant aquesta memòria no recull les necessitats reals que té el nostre sistema educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada